Click here for compared gadgets review
0 x
Dobrodošli
Molimo vas da popunite registracijsku formu
Korištenjem sadržaja Usporedi.hr-a, to jest samim pristupanjem korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja portala i prihvaća koristiti sadržaj ovog portala isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Komentirati mogu svi registrirani korisnici. Brišu se komentari koji sadrže vrijeđanje, psovanje, prepucavanje, razgovore o temama koje nisu vezane za rad i sadržaj ovog portala, spominjanje administratora te VELIKA SLOVA (bez obzira na njihov sadržaj). Nakon 2 upozorenja brišemo korisnika. Usporedi.hr će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga ovog portala na zadovoljstvo korisnika. Usporedi.hr zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja i korištenja ovog portala u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni.
Izbor urednika
DSLR accessories that every beginner needs
Having only a DSLR camera is not enough for a good photo. In addition to the knowledge, you need to have a few extra accessories that will enhance the quality of your photos, and we bring them in this text.
Advantages of IPS display
From the screen which we watched, we came to the display that we can touch. In this evolution diagonal grew, and so have advanced a variety of display technologies (matrix). One of them, today synonymous of quality is IPS.
Hello World! GdgtCompare is launched...
Hello guys! We present you GdgtCompare.com, our new english based website for portable gadgets comparison. We will be covering news, reviews, topics and a lot more.
[VIDEO] Hands-on preview: Samsung Galaxy A3 and Galaxy A5
New series of smartphones from Samsung consists of Galaxy A5 (5-inch) and Galaxy A3 (4.5-inch) beautifully designed and shaped in metal body, with slim design and advanced hardware inside. We tried them out shortly after Samsung's presentation.